Pakiet zawiera następujące moduły podzielone na 4 grupy:

Połączenia montażowe:

 • EuroZłącza PODCIĄG-BELKA +DXF
 • EuroZłącza SŁUP–BELKA +DXF
 • EuroZłącza BELKA–BELKA +DXF

 

Połączenia doczołowe:

 • EuroZłącza SŁUP-BELKA DOCZOŁOWE +DXF
 • EuroZłącza BELKA-BELKA DOCZOŁOWE +DXF

 

Połączenia kratownicowe:

 • EuroZłącza KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ +DXF
 • EuroZłącza KRATOWO RUROWE SPAWANE +DXF

 

Zakotwienia:

 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO +DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO +DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO +DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO +DXF

Program EuroZłącza należy traktować jako pomoc przy obliczaniu sytuacji typowych, które zostały opisane w normie, a sposób weryfikacji nośności wprost z niej wynika. Konfiguracja połączenia, której sposób weryfikacji nośności nie został opisany w normie ani nie wynika wprost z obsługi lub z logiki obliczeń przedstawionych w raporcie z obliczeń, może skutkować niepoprawnymi wynikami. Aplikacja wykrywa i informuje użytkownika o większości najczęściej spotykanych tego typu sytuacji, jednak pełna weryfikacja poprawności dopuszczalności modelu (konfiguracja modelu) leży po stronie użytkownika. Program EuroZłącza działa samodzielnie lub jako program wymiarujący połączenia stalowe w programie ArCADia-RAMA. W trybie współpracy z programem ArCADia-RAMA do programu EuroZłącza przekazywane są zestawy sił wewnętrznych, a skrócone wyniki wymiarowania prezentowane są w modelu programu statycznego. Zapamiętywany jest też model utworzonego połączenia w programie ArCADia-RAMA. Raporty z wymiarowania w formacie RTF mogą być tworzone w trzech różnych stopniach szczegółowości z możliwością definiowania ich zakresu przez użytkownika. Program tworzy zaawansowany, dynamiczny szkic projektowanego modelu połączenia w formacie DXF.

Pakiet programów do wymiarowania płaskich połączeń stalowych i automatycznego tworzenia rysunków wykonawczych DXF płaskich połączeń stalowych wg Eurokodu zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006.

CAD software for the construction industry, supporting 2D and 3D design

EuroConnections

 

Pakiet programów do wymiarowania płaskich połączeń stalowych.

 

€920.00

             DOWNLOAD FREE TRIAL

Close this popup here

COMMING SOON

Contact form

This product is under development but

release day is comming quickly 

so we decided to share with you most of all features

 


SEE MORE

BELKA-BELKA

+ DXF

SEE MORE

PODCIĄG-BELKA

+ DXF

SEE MORE

Połączenia montażowe

SŁUP-BELKA

+ DXF

SEE MORE

SŁUP-BELKA DOCZOŁOWE

+ DXF

SEE MORE

Połączenia doczołowe

BELKA-BELKA DOCZOŁOWE   

+ DXF

SEE MORE

KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ 

+ DXF

SEE MORE

Połączenia kratownicowe

KRATOWO RUROWE SPAWANE   

+ DXF

SEE MORE

ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO 

+ DXF

SEE MORE

Zakotwienia

ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO 

+DXF

ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO 

+ DXF

SEE MORE

ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO 

+ DXF

SEE MORE

HOME  |  PRODUCTS  |  COMPANY  |  CONTACT  |  FOR RESELLERS

Copyright © 2019 ArCADiasoft