15 January 2020
Nowa wersja programu INTERsoft-INTELLICAD otwiera i zapisuje pliki w formacie dwg 2018. Nie jest to już konwersja na starszy format, tylko odczyt pliku. Prócz zmiany formatu w aplikacji wprowadzono możliwość
15 January 2020
Widok uproszczony i zaawansowany. Program ArCADia posiada dwa tryby widoku 3D. Pierwszy – Uproszczony, występuje w oknach właściwości wprowadzanych obiektów systemu oraz jest włączany na komputerach o słabszej karcie graficznej.
15 January 2020
Wspomaganie projektowania BIM w zakresie: architektonicznym, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Idea programu ArCADia BIM System spełniającego założenia BIM rozpoczęła się właśnie od programu ArCADia-ARCHITEKTUTA. Prace nad nim rozpoczęto w 2005

AKTUALNOŚCI

HOME  |  PRODUCTS  |  COMPANY  |  CONTACT  |  FOR RESELLERS

Copyright © 2019 ArCADiasoft